17 அக்டோபர், 2013

கோயம்புத்தூர் அலகு வீரர்களின் சேவை


கோயம்புத்தூர் ஸ்ரீஇராமலிங்க செளடேஸ்வரி அம்மனின் நவராத்திரி விழாவில்  அலகு வீரர்கள் கத்தி போட்ட வைபவம். [ 2013 ]


                                                                     






video
                                                                                                                     
                                                                   


                                                                         

                                                                             
                             
                                                                       



                                                                             


                                                                           


                                                                           


                                                                           


                                                                         









நன்றி

படங்கள் உபயம்

திரு. ஸ்ரீராம், கோயம்புத்தூர்.